Hem


       LILLNÄSETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING


Lillnäsets samfällighet består av 36 privata fastigheter och

gemensamt ägd mark på Ljusterö i Stockholms skärgård.

      Skötseldagar 2019


Lördagarna 13/27 april, 25 maj, 28 september och 26 oktober. Samling kl 10 vid pumphuset.


Observera att datum för aprils skötseldag har ändrats sedan årsmötet. Med 13/27 menas att man kan välja ett av dessa datum.


      Sommarfest 2019


Lördagen 6 juli kl 18 vid Strandhuset.


  

     Föreningsstämma 2019


Hölls 9 mars. Protokoll finns under fliken "OM FÖRENINGEN".

Copyright © 2014 Lillnäsets Samfällighetsförening